ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಡೆಯರು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಲಾಭ- ನಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ-ಸುಖ, ನೋವು-ನಲಿವುಗಳ ಅನುಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ … Continue reading ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಡೆಯರು