ಬುಗುರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನವೀಯ ಒಡನಾಟ

ಚೈತ್ರ ಟಿಎಸ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಹೌದು, ಅಂತಹದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.  ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುಗುರಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.  ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನನಗಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಗುರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ … Continue reading ಬುಗುರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನವೀಯ ಒಡನಾಟ

Demolition of the Homes of Poor at the Complaint of Rich

The residents of a fancy apartment complex in Bellandur (Bangalore), complained to Bengaluru Municipal authorities about the informal residence of working-class (domestic workers, house-keeping staff, security guards and waste-pickers) opposite to their fancy apartments. The accommodation of the poor was an eyesore to look at from their balconies. The poor in their eyes are always … Continue reading Demolition of the Homes of Poor at the Complaint of Rich

Waste-pickers Demand Inclusion in Karnataka’s Waste Management By-laws

The draft by-laws put out by Directorate of Municipal Administration Karnataka has omitted discussion on waste-pickers. Kabir Arora “We are the people in the city who have been doing this (waste management) for a long time. Don’t do the tender. Give the job to us. We have our own self-help group, if you give us … Continue reading Waste-pickers Demand Inclusion in Karnataka’s Waste Management By-laws